Япония “aтайын квалификациялуу жумушчуларды” издеп жатат!

Япония “aтайын квалификациялуу жумушчуларды” издеп жатат!

Талантыңды Японияда ачкың келеби?
Япония даяр жумушчу күч катары, Япониянын белгилүү бир өнөр жай тармактарында иштей турган чет элдик кадрларды жумушка кабыл алуу үчүн, жаңы резиденттик “Атайын Квалификациялуу Жумушчулар (АКЖ) ”статусун 2019-жылдын апрель айында орнотту. Бул баракчада топтоп келген тажрыйбалар, жөндөмдөрүн Японияда колдонууну каалагандар үчүн маалымат берилет.

"Атайын Квалификациялуу” чет элдик адам ресурстарын кабыл алуунун мыкты мисалдары

Төмөнкү видео 2022-жылдын март айына чейин тартылган. 2022-жылдын май айынан баштап “машына тетиктери жана жабдууларды чыгаруу боюнча өнөр жайы” башка өндүрүш тармактары менен бирге бир тармакка киргизилген.

Blossom! in Japan.

Төмөнкү видео 2022-жылдын март айына чейин тартылган. 2022-жылдын май айынан баштап “машына тетиктери жана жабдууларды чыгаруу боюнча өнөр жайы” башка өндүрүш тармактары менен бирге бир тармакка киргизилген.

  • Play movie in a new window:14 in demand occupations
  • Play movie in a new window:Specified Skilled Workers supported in work & life
  • Play movie in a new window:utilize your skills experience
Page Top